Majetek k prodeji v rámci insolvenčních řízení

Mgr. Martin Šenkýř, insolvenční správce dlužnice Marie Winterové, nar. 30. 4. 1976 nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 94 INS 26362/2020 se souhlasem insolvenčního soudu rovněž v působnosti věřitelského výboru ke koupi položku č. 3 soupisu majetku dlužníka - VW Passat, RZ 7AV 3837, VIN...

Mgr. Martin Šenkýř, insolvenční správce dlužníků Milana Nejezchleby, nar. 17. 12. 1955 a Marie Nejezchlebové, nar. 9. 5. 1960 nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě - pobočce v Olomouci pod sp. zn. KSOL 16 INS 106/2021 se souhlasem insolvenčního soudu rovněž v působnosti věřitelského výboru ke koupi položku č. 3...

Mgr. Martin Šenkýř, insolvenční správce dlužníků - manželů Františka Borýska, nar. 22. 12. 1945 a Ludmily Borýskové, nar. 29. 3. 1950, obou bytem Korytná 350, PSČ 687 52 nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 27 INS 8632/2019 se souhlasem insolvenčního soudu rovněž v působnosti věřitelského výboru ke...

Mgr. Martin Šenkýř, insolvenční správce společnosti Brio club, s.r.o., IČO 28289161, se sídlem Šumavská 120/1, 602 00 Brno nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 40 INS 4866/2020 se souhlasem insolvenčního soudu rovněž v působnosti věřitelského výboru ke koupi položku č. 1 majetkové podstaty, a to...

Mgr. Martin Šenkýř, insolvenční správce dlužníka Miroslava Kutěje, nar. 11. 5. 1971 nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 36 INS 733/2020 se souhlasem insolvenčního soudu rovněž v působnosti věřitelského výboru ke koupi položku č. 9 soupisu majetku dlužníka - "soubor 17 mincí", a to konkrétně