PRODÁNO -Vybavení bývalé provozovny dlužníka (KSBR 40 INS 4866/2020)

09.11.2020

Mgr. Martin Šenkýř, insolvenční správce společnosti Brio club, s.r.o., IČO 28289161, se sídlem Šumavská 120/1, 602 00 Brno nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 40 INS 4866/2020 se souhlasem insolvenčního soudu rovněž v působnosti věřitelského výboru ke koupi položku č. 1 majetkové podstaty, a to konkrétně "vybavení bývalé provozovny dlužníka".

Prodej se uskuteční za těchto podmínek:

- majetek bude zpeněžován souhrnně přímým prodejem mimo dražbu,

- majetek bude prodán nejvýhodnější nabídce,

- insolvenční správce si vyhrazuje právo změnit podmínky prodeje nebo odmítnout všechny nabídky,

- kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

- dlužník je plátcem DPH, zájemce je tedy povinen uvést cenu jak bez DPH, tak včetně DPH.

- veškeré náklady spojené s prodejem hradí a zajišťuje kupující,

- věci jsou prodávány, jak stojí a leží, insolvenční správce neodpovídá za žádné jejich vady.

Společná prohlídka pro všechny zájemce se pouze v případě dopředu ohlášené účasti bude konat 23. 11. 2020 od 11:30 na adrese sídla dlužníka, tj. Brno, Šumavská 120/1.

Nabídky nechť jsou podávány elektronickou formou na e-mail: senkyr@msadvokat.cz, do datové schránky (ID DS qdyas6p) či poštou na adresu: Mgr. Martin Šenkýř, insolvenční správce, Uherské Hradiště, Mariánské náměstí 127, PSČ 686 01. Lhůta pro podávání nabídek je stanovena do pátku 11. 12. 2020 včetně.