O nás


Mgr. Martin Šenkýř

advokát a insolvenční správce, ev. č. ČAK 17840

tel: +420 732 474 788


Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně vystudoval v roce 2014. Od roku 2011 působil v brněnské advokátní kanceláři  nejprve na pozici praktikanta a následně advokátního koncipienta. V roce 2017 úspěšně složil advokátní zkoušku a následně v roce 2019 pak rovněž zkoušku insolvenčního správce. Ve shodném roce se rovněž osamostatnil a nyní poskytuje své služby jako samostatný advokát v Uherském Hradišti. Zároveň působí jako insolvenční správce se zaměřením jak na oddlužení, tak na konkursy. Od roku 2021 je pak ohlášeným společníkem ISALIS v.o.s.

V předchozí advokátní kanceláři se zabýval především insolvenčním právem a vymáháním pohledávek, a získal tak rozsáhlé zkušenosti nejen v těchto oblastech.

Dále se specializuje na obhajobu klientů v rámci trestního řízení, nabízí své služby rovněž v oblasti práva obchodních korporacích (zakládání s.r.o., valná hromada) či nakládání s nemovitostmi (sepis darovacích smluv vč. zřízení věcného břemene či smluv kupních).

Od roku 2020 působí jako externí lektor v rámci Institutu Bernarda Bolzana ve vztahu k insolvenční problematice.

Hovoří anglicky.

Mgr. Miroslav Kočí

trvale spolupracující advokát, ev. č. ČAK 20184

tel: +420 603 367 613


Studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně řádně ukončil v roce 2018. V průběhu svého studia působil v Advokátní kanceláři Coufalová & Kubíková se sídlem v Brně na pozici praktikanta a od října 2018 na pozici advokátního koncipienta, kde získal bohaté zkušenosti.


Od dubna 2021 vykonával svou koncipienturu u advokáta a insolvenčního správce Mgr. Martina Šenkýře se sídlem v Uherském Hradišti. Od května 2022 pak s ním trvale spolupracuje coby samostatný advokát.

Při své praxi se zaměřuje zejména na právo občanské, rodinné a právo nemovitostí. Dále se také věnuje právu trestnímu.