PRODÁNO - VW Passat, RZ 7AV 3837, VIN WVWZZZ3CZ6P019132, najeto 275 675 km

06.09.2021

Mgr. Martin Šenkýř, insolvenční správce dlužnice Marie Winterové, nar. 30. 4. 1976 nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 94 INS 26362/2020 se souhlasem insolvenčního soudu rovněž v působnosti věřitelského výboru ke koupi položku č. 3 soupisu majetku dlužníka - VW Passat, RZ 7AV 3837, VIN WVWZZZ3CZ6P019132 (bližší specifikace v přiloženém velkém technickém průkazu).

Prodej se uskuteční za těchto podmínek:

- majetek bude zpeněžován přímým prodejem mimo dražbu,

- majetek bude prodán nejvýhodnější nabídce,

- kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

- insolvenční správce si vyhrazuje právo změnit podmínky prodeje nebo odmítnout všechny nabídky,

- dlužník není plátcem DPH,

- veškeré náklady spojené s prodejem (i přepisem v registru vozidel) hradí a zajišťuje kupující,

- věc je prodávána, jak stojí a leží, insolvenční správce neodpovídá za žádné její vady,

- insolvenční správce zjistil následující závady (mírně táhne doprava, mírně promáčknuta kapota, STK je do 6/2021 - prodloužena o 10 měsíců)

Společná prohlídka pro všechny zájemce se pouze v případě dopředu ohlášené účasti bude konat 4. 10. 2021 od 11:00 na adrese Praha 7, Jankovcova 1518/2.

Nabídky nechť jsou podávány elektronickou formou na e-mail: senkyr@msadvokat.cz, do datové schránky (ID DS qdyas6p) či poštou na adresu: Mgr. Martin Šenkýř, insolvenční správce, Uherské Hradiště, Mariánské náměstí 127, PSČ 686 01. Lhůta pro podávání nabídek je stanovena do neděle 10. 10. 2021 včetně.