ČLÁNKY

V dnešním světe se bez peněz nelze obejít. V důsledku toho dochází i k situacím, kdy si peníze půjčujeme od jiných nebo jiným půjčujeme vlastní peníze. Po čase chceme své peníze zpět, jak bylo domluveno, avšak ne vždy vše proběhne jak má. V tomto článku Vás seznámím s postupem, který je vhodný dodržet předtím, než někomu půjčíte peníze a dále...

Spoluvlastnictvím označujeme případy, kdy k určené věci svědčí vlastnické právo alespoň dvěma osobám, přičemž se může jednat jak o osoby fyzické, tak o osoby právnické. Nejčastěji se setkáváme se spoluvlastnictvím nemovitých věcí, ale stejným způsobem lze vlastnit i věci movité, a to hmotné i nehmotné.

Při transakcích s větším obnosem peněz není ve většině případů vhodné posílat peníze přímo druhé smluvní straně před splnění jejích povinností, např. před převodem vlastnického práva ve prospěch kupujícího. Jak již bylo naznačeno výše, proces zápisu vlastnického práva na katastru nemovitostí je delším procesem, který ze zákona trvá minimálně 20...

Výživné, vyživovací povinnost nebo chcete-li alimenty. Ve většině případů si tento pojem vybavíme v souvislosti s rozvodem nebo rozchodem rodičů a rozhodnutím soudu o úpravě poměrů nezletilých dětí. Výživné však nemusí být stanoveno jen pro dítě. Občanský zákoník upravuje hned několik druhů vyživovacích povinností, kupříkladu vyživovací povinnost...

Pod pojmem nemovitá věc se člověku většinou vybaví dům, chata, garáž, stavba či pozemek. Skutečností však je, že z právního hlediska je pod nemovitou věc možno podřadit daleko více věcí, a to nejen těch hmotných a reálně vnímatelných ve světe kolem nás, ale také kupříkladu určitá práva a jiné věci bez hmotné podstaty. V tomto článku se však budeme...

V našem článku "Chci se rozvést - co mě čeká?" jsme Vás v základech seznámili s otázkami řešenými při procesu rozvodu manželství, který zahrnuje nejen samotný rozvod, ale také úpravu poměrů nezletilých dětí a řešení majetkové situace manželů. Právě společnému jmění manželů je věnován tento článek, ve kterém se v základech dozvíte, jak se...

Dle dat Českého statistického úřadu bylo v roce 2021 uzavřeno okolo 46.800 manželství, přičemž v témže roce jich bylo právně ukončeno rozvodem přibližně 21.100. Rozvodovost v České republice za rok 2021, byť má lehce klesající tendenci, se oproti posledním rokům výrazně nemění a činí 39,7 %. Přesto se jedná o historicky nejnižší rozvodovost od...