ČLÁNKY

Výživné, vyživovací povinnost nebo chcete-li alimenty. Ve většině případů si tento pojem vybavíme v souvislosti s rozvodem nebo rozchodem rodičů a rozhodnutím soudu o úpravě poměrů nezletilých dětí. Výživné však nemusí být stanoveno jen pro dítě. Občanský zákoník upravuje hned několik druhů vyživovacích povinností, kupříkladu vyživovací povinnost...

V našem článku "Chci se rozvést - co mě čeká?" jsme Vás v základech seznámili s otázkami řešenými při procesu rozvodu manželství, který zahrnuje nejen samotný rozvod, ale také úpravu poměrů nezletilých dětí a řešení majetkové situace manželů. Právě společnému jmění manželů je věnován tento článek, ve kterém se v základech dozvíte, jak se...

Dle dat Českého statistického úřadu bylo v roce 2021 uzavřeno okolo 46.800 manželství, přičemž v témže roce jich bylo právně ukončeno rozvodem přibližně 21.100. Rozvodovost v České republice za rok 2021, byť má lehce klesající tendenci, se oproti posledním rokům výrazně nemění a činí 39,7 %. Přesto se jedná o historicky nejnižší rozvodovost od...