PRODÁNO -Soubor 17 mincí (KSOS 36 INS 733/2020)

09.11.2020

Mgr. Martin Šenkýř, insolvenční správce dlužníka Miroslava Kutěje, nar. 11. 5. 1971 nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 36 INS 733/2020 se souhlasem insolvenčního soudu rovněž v působnosti věřitelského výboru ke koupi položku č. 9 soupisu majetku dlužníka - "soubor 17 mincí", a to konkrétně

1) mince stříbrná Sv. Anežka + certifikát

2) mince stříbrná František Palacký + certifikát 9000300103

3) mince stříbrná Přemysl Otakar I. + certifikát 9000300129

4) mince stříbrná T. G. Masaryk + certifikát 9000000141

5) mince stříbrná Rudolf II. Habsburský + certifikát 9001740380

6) mince mosaz pokrytá zlatem František Palacký + certifikát 9001410109

7) mince mosaz pokrytá zlatem T. G. Masaryk + certifikát 9001370105

8) mince mosaz pokrytá zlatem Přemysl Otakar I. + certifikát 9001430107

9) mince stříbrná Panda + certifikát

10) mince stříbrná Vídeňská filharmonie + certifikát

11) mince stříbrná Antilopa Impala + certifikát

12) mince stříbrná KOOKABURRA + certifikát

13) mince stříbrná Javorový list + certifikát

14) mince Jánošík (měď + nikl plátovaná zlatem a rhodiem) + certifikát 9002710457

15) mince Český lev (měď + nikl plátovaná zlatem a rhodiem) + certifikát 9002710184

16) mince 3 Kčs (bez certifikátu)

17) mince 1 Kčs s klečící ženou (bez certifikátu)


Prodej se uskuteční za těchto podmínek:

- majetek bude zpeněžován souhrnně přímým prodejem mimo dražbu,

- majetek bude prodán nejvýhodnější nabídce,

- insolvenční správce si vyhrazuje právo změnit podmínky prodeje nebo odmítnout všechny nabídky,

- kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

- dlužník není plátcem DPH,

- veškeré náklady spojené s prodejem hradí a zajišťuje kupující,

- věci jsou prodávány, jak stojí a leží, insolvenční správce neodpovídá za žádné jejich vady.

Společná prohlídka pro všechny zájemce se pouze v případě dopředu ohlášené účasti bude konat 2. 12. 2020 od 12:00 na adrese provozovny insolvenčního správce (tř. Spojenců 716/22, Olomouc) a 3. 12. 2020 od 13:00 na adrese sídla insolvenčního správce (Mariánské náměstí 127, Uherské Hradiště).

Nabídky nechť jsou podávány elektronickou formou na e-mail: senkyr@msadvokat.cz, do datové schránky (ID DS qdyas6p) či poštou na adresu: Mgr. Martin Šenkýř, insolvenční správce, Uherské Hradiště, Mariánské náměstí 127, PSČ 686 01. Lhůta pro podávání nabídek je stanovena do pátku 11. 12. 2020 včetně.