Kontakt

Mgr. Martin Šenkýř

advokát a insolvenční správce

sídlo Mariánské náměstí 127, Uherské Hradiště

provozovny ins. správce:

- tř. Spojenců 716/22, Olomouc

- nám. Míru 118/48, Svitavy

- Jankovcova 1518/2, Praha

+420 732 474 788 (Mgr. Šenkýř)

+420 603 367 613 (Mgr. Kočí)

pracovní doba advokátní kanceláře

pondělí až pátek 9:00 -17:00

úřední hodiny insolvenční správce

sídlo: čtvrtek 10:00 - 16:00

Olomouc: středa 09:00 - 13:00

Svitavy: pátek 10:30 - 14:30

Praha: pondělí 12:00 - 16:00

ev. č. ČAK 17840

IČ 06524711

ID DS advokacie: zuaxkbp 

ID DS insolvence: qdyas6p

bankovní spojení: 1010487005/2700
vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.