PRODÁNO - Fiat Croma, RZ 6M5 1418, VIN ZFA19400002098606, najeto 193 063 km

27.08.2021

Mgr. Martin Šenkýř, insolvenční správce dlužníků Milana Nejezchleby, nar. 17. 12. 1955 a Marie Nejezchlebové, nar. 9. 5. 1960 nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě - pobočce v Olomouci pod sp. zn. KSOL 16 INS 106/2021 se souhlasem insolvenčního soudu rovněž v působnosti věřitelského výboru ke koupi položku č. 3 soupisu majetku dlužníka - Fiat Croma, RZ 6M5 1418, VIN ZFA19400002098606.Velký technický průkaz lze stáhnout pod fotografiemi.

Prodej se uskuteční za těchto podmínek:

- majetek bude zpeněžován přímým prodejem mimo dražbu,

- majetek bude prodán nejvýhodnější nabídce,

- kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

- insolvenční správce si vyhrazuje právo změnit podmínky prodeje nebo odmítnout všechny nabídky,

- dlužník není plátcem DPH,

- veškeré náklady spojené s prodejem (i přepisem v registru vozidel) hradí a zajišťuje kupující,

- věc je prodávána, jak stojí a leží, insolvenční správce neodpovídá za žádné její vady,

- insolvenční správce zjistil následující závady (zřejmě nefunkční posilovač řízení, někdy vypne motor i během jízdy, někdy problém nastartovat)

- vozidlo bylo dlužníky v registru vozidel "dočasně vyřazeno", insolvenční správce poskytne veškerou nutnou součinnost k přepisu vozidla.

Společná prohlídka pro všechny zájemce se pouze v případě dopředu ohlášené účasti (koci@msadvokat.cz, tel: 603 367 613) bude konat 15. 9. 2021 od 13:30 na adrese Olomoucká 350/61, 789 85 Mohelnice (Autoservis Jiří Drtil).

Nabídky nechť jsou podávány elektronickou formou na e-mail: senkyr@msadvokat.cz, do datové schránky (ID DS qdyas6p) či poštou na adresu: Mgr. Martin Šenkýř, insolvenční správce, Uherské Hradiště, Mariánské náměstí 127, PSČ 686 01. Lhůta pro podávání nabídek je stanovena do čtvrtku 30. 9. 2021 včetně.