Insolvenční právo


 • sepis insolvenčních návrhů vyjma návrhů na povolení oddlužení (tzv. osobní bankrot)
 • zastupování věřitelů v insolvenčním řízení při uplatnění jejich nároků (sepis přihlášek, podání věřitelský insolvenčních návrhů, účast ve veřitelských orgánech)
 • zastupování v incidenčních sporech

Nemovitosti • Sepis a revize kupních smluv vč. návrhu na vklad do katastru nemovitostí a ověření podpisů
 • Sepis a revize darovacích smluv včetně zřízení služebnosti užívání (dříve tzv. věcného břemena na dožití)
 • Sepis a revize smluv na základě geometrického plánu (nakládání jen s částí pozemku)

 

Rodinné právo


 • Zastupování při rozvodu
 • Zastupování při úpravě poměrů dětí a určení výživného
 • Zastupování při vypořádání společného jmění manželůObchodní právo


 • Zakládání obchodních společností "na klíč"
 • Komplexní právní poradenství pro obchodní korporace (smlouva o výkonu funkce jednatele, příprava valných hromad atd.)
 • Kompletní likvidace společností od A do Z
 • Sepis a revize obchodních smluv


Trestní právo


 • Obhajoba obviněných v trestním řízení
 • Zastupování poškozených v trestním řízení 

 

Vymáhání pohledávek, zastupování klientů

 • Soudní a exekuční vymáhání pohledávek včetně prověření právní i faktické vymahatelnosti
 • Mimosoudní komunikace s dlužníky či věřiteli (splátkové kalendáře, uznání dluhu)
 • Zastupování žalobců i žalovaných ve všech typech soudních řízení
 • Zastupování oprávněných i povinných v exekučním řízeníVyplňte prosím následující formulář, brzy Vám odpovím.

Osobní konzultace poskytuji především v kanceláři v Uherském Hradišti, Mariánské náměstí 127. Pokud potřebujete schůzku na jiné adrese, napište mi to prosím do popisu případu.

Informace o orgánu příslušném k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Pro účely mimosoudního řešení sporu se přiměřeně použije advokátní smírčí řád (Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku, kterým se upravuje smírčí řízení). Smírčí komise je pověřena výkonem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů