O mně


Mgr. Martin Šenkýř

advokát a insolvenční správce, ev. č. ČAK 17840

tel: +420 732 474 788


Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně vystudoval v roce 2014. Od roku 2011 působil v brněnské advokátní kanceláři  nejprve na pozici praktikanta a následně advokátního koncipienta. V roce 2017 úspěšně složil advokátní zkoušku a následně v roce 2019 pak rovněž zkoušku insolvenčního správce. Ve shodném roce se rovněž osamostatnil a nyní poskytuje své služby jako samostatný advokát v Uherském Hradišti. Zároveň působí jako insolvenční správce se zaměřením jak na oddlužení, tak na konkursy.

V předchozí advokátní kanceláři se zabýval především insolvenčním právem a vymáháním pohledávek, a získal tak ozsáhlé zkušenosti nejen v těchto oblastech.

Dále se specializuje na obhajobu klientů v rámci trestního řízení, nabízí své služby rovněž v oblasti práva obchodních korporacích (zakládání s.r.o., valná hromada) či nakládání s nemovitostmi (sepis darovacích smluv vč. zřízení věcného břemene či smluv kupních).

Od roku 2020 působí jako externí lektor v rámci Institutu Bernarda Bolzana ve vztahu k insolvenční problematice.

Hovoří anglicky.