O nás


Mgr. Martin Šenkýř

advokát a insolvenční správce, ev. č. ČAK 17840

tel: +420 732 474 788


Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně vystudoval v roce 2014. Od roku 2011 působil v brněnské advokátní kanceláři  nejprve na pozici praktikanta a následně advokátního koncipienta. V roce 2017 úspěšně složil advokátní zkoušku a následně v roce 2019 pak rovněž zkoušku insolvenčního správce. Ve shodném roce se rovněž osamostatnil a nyní poskytuje své služby jako samostatný advokát v Uherském Hradišti. Zároveň působí jako insolvenční správce se zaměřením jak na oddlužení, tak na konkursy.

V předchozí advokátní kanceláři se zabýval především insolvenčním právem a vymáháním pohledávek, a získal tak ozsáhlé zkušenosti nejen v těchto oblastech.

Dále se specializuje na obhajobu klientů v rámci trestního řízení, nabízí své služby rovněž v oblasti práva obchodních korporacích (zakládání s.r.o., valná hromada) či nakládání s nemovitostmi (sepis darovacích smluv vč. zřízení věcného břemene či smluv kupních).

Od roku 2020 působí jako externí lektor v rámci Institutu Bernarda Bolzana ve vztahu k insolvenční problematice.

Hovoří anglicky.


Mgr. Jan Kučera

zaměstnaný advokát, ev. č. ČAK 19335

tel: +420 773 903 446


Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně vystudoval v roce 2014. Následně začal působit jako exekutorský koncipient u soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány. Ve stejné funkci pokračoval u soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy, u kterého po složení exekutorské kandidátské zkoušky v dubnu 2019 (ekvivalent k advokátní zkoušce) zastával pozici exekutorského kandidáta, a to až do dubna 2020. Od 1. 7. 2020 je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.

Od roku 2018 aktivně spolupracuje s Institutem Bernarda Bolzana jako externí lektor. Přednáší problematiku výkonu rozhodnutí a exekuce po celé České republice.

Jeho primárním zaměřením je exekuce a výkon rozhodnutí, ať již z pozice oprávněného při vymáhání pohledávek nebo z pozice povinného při obraně proti neoprávněné exekuci.

Hovoří anglicky, zvládá i základy němčiny.